Навінка!


Навінка!

Пабачыла свет кніга Міхаіла Уласенкі «Маскарад перабудовы».

Кніга «Маскарад перабудовы» – выбранае з творчасці пісьменніка. Пад вокладкай змяшчаюцца творы розных жанраў і напрамкаў. Але, што асабліва цікава, усе гэтыя творы аб'ядноўвае мінімалізм ды лаканічнасць.

У кнігу ўвайшлі і вершаваныя мініяцюры (гумарыстычныя, іранічныя, сатырычныя і філасофскія), і літаратурныя пародыі (таксама міні), і кароткія – літаральна ў адзін радок – эсэ-разважанні, і нават эпіграматычныя прыказкі і прымаўкі.

Кніга Міхаіла Уласенка прыйдзецца да спадобы ўсім, хто любіць трапнае, жывое беларускае слова, гумар і гульню з сэнсамі і сродкамі выразаў.

Шукайце ў бібліятэках!

Прэс-служба Магілёўскага абласнога аддзялення СПБ